Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

icantstop
icantstop
Nie przejmuj się tym - zanim ten list dojdzie, będę już fontanną pogody i radości życia! Ale dzisiaj kocham Cię w smutku.
— Jeremi Przybora - "Listy na wyczerpanym papierze"
icantstop
5864 eeab 390
icantstop
Co jeśli to, co niszczy dobrą reputacje chroni przed przewlekłym przygnębieniem?
— panismith

August 17 2017

icantstop
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viaaksamitt aksamitt
icantstop
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak vialovesweets lovesweets
icantstop

August 06 2017

icantstop
- Jakby pojawiły się kłopoty… masz mój numer?
- Mam.
- Usuń.
Reposted fromnemomen001 nemomen001 viaHoHo HoHo
icantstop
4352 e8b7 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viainvisibility invisibility

August 05 2017

icantstop
I teraz tylko się boję, że mi nie odpiszesz.
— panismith
Reposted bylottibluebelljethra

August 04 2017

icantstop
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaTuptol Tuptol
icantstop
Rozmawiasz ze mną, nie będąc świadomym, że to właśnie o mnie mówisz.
— panismith
Reposted bylottibluebelljethra

August 03 2017

icantstop
A to zmęczenie przez ilość życia w moich ostatnich dniach.
— panismith

August 01 2017

icantstop
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil-paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromrudewredne rudewredne

July 05 2017

icantstop
  ... już tyle czasu i nic się nie działo, a teraz, nagle, wszystko chciało się zdarzyć naraz.
— Wojtek Ce
Reposted fromIriss Iriss

July 02 2017

icantstop
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viajointskurwysyn jointskurwysyn
icantstop
Czarne dziury się podają za polarne zorze.
— TH
Reposted fromaksamitt aksamitt
icantstop
Nie można komuś kazać iść, a potem go winić za to, że poszedł. 
— Orange Is The New Black S05E12
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
icantstop
7109 1346 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viamaardhund maardhund
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl