Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

icantstop
  ... już tyle czasu i nic się nie działo, a teraz, nagle, wszystko chciało się zdarzyć naraz.
— Wojtek Ce
Reposted fromIriss Iriss

July 02 2017

icantstop
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viabrzask brzask
icantstop
Czarne dziury się podają za polarne zorze.
— TH
Reposted fromaks aks
icantstop
Nie można komuś kazać iść, a potem go winić za to, że poszedł. 
— Orange Is The New Black S05E12
Reposted frombrzask brzask
icantstop
7109 1346 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viamaardhund maardhund

June 15 2017

icantstop
Może jestem emocjonalnym analfabeta
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaaks aks

May 27 2017

icantstop
Oddaj nam weekend, wypłatę ... i godność!
— oda do wina
Reposted bymyminds myminds
icantstop
Ludzie często pytają mnie dlaczego kogoś nie mam. Że wybrzydzam, że mam za wysokie wymagania albo, że nie dopuszczam do siebie ludzi. Nie narzekam na brak zainteresowania i nie mam problemów z nawiązywaniem kontaktów, wręcz przeciwnie. Czy skreślam ludzi szybko? Nie wiem, może rzeczywiście coś w tym jest. Ale raczej nazwałabym to "dmuchaniem na zimne" dlatego by nie dawać komuś złudnej nadziei na to, że coś może być – nie będzie. Jest taki piękny cytat w filmie Sara "Kobieta, wie kto jest jej mężczyzną". PRAWDA! Kogoś kto będzie zaczynał powroty do domu od słów: "wiesz.. muszę Ci coś opowiedzieć.". - fragm. zupy
icantstop
3806 5e5a 390
Reposted fromhimerra himerra viaaks aks
icantstop
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
icantstop
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz
icantstop
To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— icantstop.soup.io

May 21 2017

icantstop
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaks aks
icantstop
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaaks aks
icantstop
I learned a lot about falling in love when I felt out of love.
— anonymous
icantstop
Strzeżcie się rozczarowań, bo pozory mylą. Takimi, jakimi wydają się być, rzeczy są rzadko. A kobiety nigdy.
— A. Sapkowski, Sezon Burz
Reposted frommirabelia mirabelia viaaks aks

May 24 2015

icantstop
0534 e410 390
Reposted fromfelicka felicka viamaardhund maardhund
icantstop
Kobieta to tak kłótliwe stworzenie, że nie zgadza się nawet ze sobą.
— Piotr Adamczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaucieknijmi ucieknijmi

May 17 2015

icantstop
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viaaks aks
icantstop
wszystkie moje klopoty przez to dobre wychowanie
— ks. adam boniecki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl