Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2017

icantstop
3077 fe4d 390
Reposted byRastaPrincess RastaPrincess

September 20 2017

icantstop
Nie uśmiechaj się, wiem, że nie przespałaś nocy.
Reposted frommefir mefir viaaksamitt aksamitt
icantstop
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaaksamitt aksamitt
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
icantstop
[...] Jesień to okres, w którym perfekcyjnie władam językiem desperando – nadużywam partykuły nie z czasownikami, rozkoszuję się kropkami nienawiści, stawiam na zbyt mocną artykulację. Dajcie mi tu gieroja, który robi to lepiej ode mnie. [...]
— W. Kuczok

September 03 2017

icantstop
To nie jest tak, że już nie lubię jeść naleśników i słuchać Nelly Furtado. Po prostu poznałam rzeczy, które sprawiają mi więcej przyjemności.
— panismith

August 22 2017

icantstop
icantstop
7914 8523 390
Reposted fromjethra jethra viajointskurwysyn jointskurwysyn
icantstop
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"

August 20 2017

icantstop
Egoista - ten, który więcej dba o siebie niż o mnie.
— Julian Tuwim
Reposted bykashkashSynes
icantstop
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
Reposted bytake-me-to-ScotlandSynes
icantstop
7430 2ea2 390

August 19 2017

icantstop
icantstop
Nie przejmuj się tym - zanim ten list dojdzie, będę już fontanną pogody i radości życia! Ale dzisiaj kocham Cię w smutku.
— Jeremi Przybora - "Listy na wyczerpanym papierze"
icantstop
5864 eeab 390
icantstop
Co jeśli to, co niszczy dobrą reputacje chroni przed przewlekłym przygnębieniem?
— panismith

August 17 2017

icantstop
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viaaksamitt aksamitt
icantstop
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak vialovesweets lovesweets
icantstop

August 06 2017

icantstop
- Jakby pojawiły się kłopoty… masz mój numer?
- Mam.
- Usuń.
Reposted fromnemomen001 nemomen001 viaHoHo HoHo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl